GLA Holding ima više strateških partnerstava, vlasnike privatnih obveznica i investitore. Ako verujete u to da imate slične korporativne vrednosti i verujete u ono što pokušavamo da postignemo, kontaktirajte nas i sa zadovoljstvom ćemo vam pokazati koje projekte trenutno planiramo. Imajte na umu da smo ponosni na čuvanju detalja o privatnosti našeg partnera, i kako ne bismo nikada davali informacije o vama. S tim u vezi, da bismo zaštitili svoje buduće i postojeće partnere i deoničare, sprovodimo sveobuhvatnu proveru KYC i AML. Za više informacija obratite investors@glaholding.com.