PREGLED

GLA Holding osnovan je 2003. godine u Beču, Austrija. Primarni cilj holdinga je fokus na obnovljivu energiju i kreiranje vrednosti za buduće generacije. Neuspeh u pronalaženju rešenja za klimatske promene, je jedan od najvećih problema o kojem su svetski lideri razgovarali tokom poslednje decenije, a kako se vidi, problem se samo pogoršava. Naš osnivač je shvatio da može pokušati da napravi razliku i odlučio je da se pridruži stvaranju nove ekološke revolucije. Sa tim u vidu, uložili smo značajna sredstva u: solarne elektrane da iskoristimo sunčevu snagu; postrojenje za biogas za pomoć lokalnim fabrikama u upravljanju otpadom od hrane; i hidroenergetska postrojenja da koristimo snagu majke prirode.e.

Pored portfolija obnovljivih izvora energije, naš osnivač je shvatio da su cene nekretnina u Rumuniji niske i da imaju ogroman potencijal rasta, što je dovelo do kupovine pet ključnih nekretnina u srcu Bukurešta. U kratkom vremenskom roku smo ih obnovili i sklopili ugovore o zakupu sa privatnim zakupcima i rumunskom vladom. GLA Holding je odlučio da kupi i poslovnu zgradu u prestižnom kvartu u Beogradu, Srbija, gde je sedište njegovog poslovanja. Iako je njegov portfolio internacionalni, GLA Holding do danas Beč naziva svojim domom.