PREGLED

Osnovana 2003. sa sedištem u Austriji, kompanija GL&A se razvila putem akvizicija i grinfild investicija u projekte i tržišta za koja smo strateški zainteresovani.

NAŠA MISIJA

GL&A je međunarodna kompanija koja primenjuje savremena tehnološka rešenja u oblasti energije i životne sredine, upotrebi sunčeve energije, energije vode, proizvodnji biogasa i reciklaži poljoprivrednog otpada.

Mi stvaramo dugoročne vrednosti putem razvojnog modela koji podstiče preduzetništvo, društvenu odgovornost, kao i transparentan i efikasan menadžment.

NAŠA VIZIJA

Težimo da postanemo prepoznatljivi u regionu kao kompanija koja razvija i primenjuje inovativna tehnološka rešenja za održivi razvoj na polju očuvanja životne sredine i energije.

STRUKTURA GRUPE

Posvećeni smo održivom razvoju.

Naši proizvodi, tehnologije i procesi zadovoljavaju najviše standarde. Posvećujemo pažnju zdravlju i bezbednosti naših zaposlenih, kao i zaštiti životne sredine i kvalitetu života u zajednicama u kojima radimo.

KLIKNITE OVDE DA VIDITE STRUKTURU GRUPE

Naziv kompanije: GLA Holding GmbH

Adresa kompanije: Theobaldgasse 19, 1060 Beč, Austrija

Tel.: +43 1 440263010

E-mail: info@glaholding.com
Website: www.glaholding.com