HIDROENERGIJA

HydroEnergy d.o.o.

Bosna i Hercegovina: 9.6 MW Tri male hidroelektrane na reci Sutjeska

Status: Projekat u izgradnji

Projekat se sastoji od tri odvojene male hidroelektrane na reci Sutjeska i njenom pritoku Jabušnici. Projekat se nalazi u blizini grada Gacko u jugoistočnoj Bosni, blizu granice sa Crnom Gorom i Srbijom.
Postrojenja SJ-3 (2,12 MV), SJ-2 (2,57 MV) i S-3 (4,03 MV), sa ukupnom planiranom godišnjom proizvodnjom od 33 000 MVh (prosjčno 3837 kVh / kVp). Radovi na prvoj od tri hidroelektrane SJ-3 su u završeni.

HydroWat d.o.o.

Bosna i Hercegovina: 4.8 MW Male hidroelektrana na reci Janj

Status: Projekat u razvoju

Izgradnja male hidroelektrane je planirana na veoma traženoj lokaciju u Bosni i Hercegovini. Očekivana godišnja proizvodnja je oko 23.0000 MWh (53 kWh / kVp). Projektna dokumentacija je završena, koncesija je data na period od 25 godina.