SOLARNA ENERGIJA

ELEKTROIMPULS 2020

Bugarska: 5 MW fotonaponska elektrana u Popgruevu

Status: Potpuno izgrađen i operativan, FIT sporazum potpisan u periodu od 22 godine


Solarni park se nalazi u Popgruevu, blizu Crnog mora, u oblasti sa najvećim sunčanim zračenjem u Bugarskoj. Instalirali smo 20 800 ploča (REC 240PE) na površini od 10 hektara.
Očekivana godišnja proizvodnja je 6500 MVh (1300 kVh / kVp). Solarni Park je završen u decembru 2012. godine, a potpuno je operativan od januara 2013. godine.

Solar Energy Systems DOOEL

Makedonija: 2 MW fotonaponska elektrana u Valandovu

Status: Potpuno izgrađen i operativan, FIT sporazum potpisan na period od 15 godina


Solarni park se nalazi u malom gradu Valandovu, na jugu Makedonije, u veoma povoljnom području za solarne elektrane. Sa ugrađenim kristalnim silikonskim pločama, godišnja proizvodnja je 1485 kWp / kWh. Projekat je završen u junu 2014. godine.